ไทย   l    Eng

Thompson Rivers University

Thompson Rivers University ก่อตั้งในปี 1970 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  สถาบันมีหลักสูตรมากกว่า 100 academic programs จำนวนนักศึกษาในประเทศ10,000 คนและนักศึกษาต่างประเทศมาากว่า 1,000 คน จากต่างประเทศกว่า 65 ประเทศทั่วโลก

Kamloops เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และมีการผสมผสานระหว่างเชื้อชาติ ค่าครองชีพต่ำกว่าในตัวเมืองแวนคูเวอร์ มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมท่องเที่ยวในเมือง  รวมทั้งกิจกรรมในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น วงดนตรี symphony  ละตรเวที โรงหนัง คลับ และร้านอาหารจำนวนมากรอบๆ ตัวเมือง