ไทย   l    Eng

Townsville International English School: TIES

สถาบันสอนภาษาเอกชนคุณภาพ ที่มีความแตกต่างจากสถาบันสอนภาษาอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลีย  ด้วยคุณภาพ สภาพแวดล้อมแบบบูติค รายล้อมด้วยบรรยากาศแบบธรรมชาติ TropicalRainforests   ดำเนินการและดูแลอย่างเป็นกันเองใกล้ชิดอบอุ่น จัดสรรความสะดวกให้บริการตามความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

วิทยาเขต       Townsvilleม Queensland  4810

เดินทาง 45 นาทีจาก Cairns หรือ 1.5 ชั่วโมงจาก Brisbane.