แนะนำสถาบัน

University of Massachusetts Boston ได้รับการยอมรับในระดับชาติให้เป็นมหาวิทยาลัยแบบอย่างในตัวเมือง   มีวิทยาเขตริมน้ำที่สวยงามตั้งอยู่ติดกับห้องสมุดจอห์นเอฟเคนเนดี้ ซึ่งอยู่ไม่ไกลและสามารถเดินทางได้สะดวกไปยังดาวน์ทาวของเมือง Boston   University of Massachusetts Boston ยังถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาณาเขต (campus) ใหญ่เป็นอันดับสองในระบบ UMass   ด้วยอัตราส่วนนักเรียนต่อคณะอาจารย์ 16:1 และ ชั้นเรียนส่วนใหญ่จะถูกจัดเป็นขนาดเล็ก  ทำให้นักเรียนสามารถโต้ตอบกับอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  93% ของคณะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ Full-Time และล้วนเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพตัวเองอย่างสูง

University of Massachusetts Boston มีนักเรียนมากกว่า 16,000 คนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  นำเสนอหลากหลายโปรแกรมมากกว่า 100   หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและ 50 หลักสูตรในปริญญาโท  นอกจากโอกาสทางการศึกษาที่จะได้รับจากหลักสูตรที่เข้มข้นแล้ว ข้อดีจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองหลักอย่าง Boston ทำให้มีโอกาสได้ฝึกงานตรง (internships) กับประสบการณ์ในหลายสาขาวิชาชีพ เช่น Finance, Health care, Technology, Service, and Education