แนะนำสถาบัน

University of Massachusetts Lowell (UMass Lowell) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก  มุ่งเน้นการสอนโดยเตรียมให้นักเรียนสามารถเผชิญกับการทำงานในโลกแห่งความจริง และสามารถรู้จักแก้ปัญหาที่แท้จริงได้

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลเวลล์ อยู่ห่างจาก บอสตัน ประมาณ 25 กม. มาทางทิศตะวันตก  มหาวิทยาลัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 125 ไร่ตามแนวแม่น้ำ Merrimack เมืองโลเวลล์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ดึงดูดคนจากทั่วทุกมุมของโลก ด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของงานทอผ้า (Textile and mills) ที่มีมาอย่างช้านานในพื้นที่ เมือง Lowell ยังมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด จากการสร้างธนาคาร, ค้าปลีก, วัฒนธรรม, การศึกษาและการบริการระดับมืออาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย  ในทศวรรษที่ผ่านมามีคนเข้ามายังพื้นที่นี้เพื่อทำงานในเทคโนโลยีใหม่จากไมโครอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีชีวภาพและ nano-manufacturing พวกเขาได้พบว่าเมือง Lowell ไม่ได้มีเพียงแต่การสร้างนวตกรรม, แต่มีชีวิตที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรม อยู่ใกล้เมืองใหญ่ของบอสตันและยังเป็นเมืองชายฝั่งหรือชายหาด และภูเขาไปในทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ อีกด้วย

มหาวิทยาลัยมีทางเลือกให้นักเรียนมากกว่า 120 ทางเลือก ทั้งในการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพในศิลปะมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์; การศึกษา; วิศวกรรม; สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีนักเรียนปัจจุบันมากกว่า 14,000 คน

University of Massachusetts Lowell ได้รับการจัดลำดับต่างๆ ดังนี้

  1. UMass Lowell is ranked as a Tier 1 National University by US News and World Report.
  2. Ranked among the top 200 research universities nationally and among the top 100 public campuses.
  3. UMass Lowell was named one of America’s best business schools by The Princeton Review.
  4. UMass Lowell has a global reputation in the fields of science, engineering and nanotechnology.
  5. UMass Lowell’s Manning School of Business’ MBA program is ranked 93 by U.S. News & World Report.