ไทย   l    Eng

Unique New Zealand English School

Unique New Zealand เป็นสถาบันที่มีเจ้าของและบริหารงานโดยชาวนิวซีแลนด์ทั้งหมด ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 Unique New Zealand ได้เปิดสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงให้แก่ทั้งผู้ใหญ่ เยาวชน และเด็กเล็ก จากทั้งกว่า 35 ประเทศ โดยที่ทางสถาบันจะตั้งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล

Unique New Zealand ได้จดทะเบียนให้มีสถานะเป็นสถานประกอบการฝึกอบรมภาคเอกชน และ ได้รับการรับรองจาก New Zealand Qualifications Authority นอกจากนี้ ทางสถาบันยังได้ร่วมลงนามทำสัญญากับทาง New Zealand Ministry of Education’s Code of Practice for Pastoral Care of International Students อีกด้วย สถาบันของเราจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในโลกของการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านทางการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ภายใต้บรรยากาศที่สวยงาม เป็นมิตร และริมทะเล