ไทย   l    Eng

Unitec Institute of Technology

Unitec Institute of Technology เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองออคแลนด์มากนัก มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการศึกษาหาความรู้ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ ยังให้บริการจัดหาที่พัก ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหาที่พักแบบครอบครัวให้ด้วย