ไทย   l    Eng

University of California, Berkeley Extension

University of California, Berkeley เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับสิบของประเทศสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1868 ที่เมือง Berkeley ในรัฐ California มหาวิทยาลัยแมีบทบาทโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชนแห่งนี้ ที่อยู่ห่างจาก San Francisco ประมาณ 20 นาที