ไทย   l    Eng

University of California, Irvine Extension

UC Irvine ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Los Angeles ประมาณ 40 ไมล์ ใช้เวลาขับรถประมาณ 1 ชั่วโมง   ห่างจากเมืองพักผ่อนตากอากาศ San Diego 1 ชั่วโมงครึ่งและห่างจากหาด Southern California Beach เพียง 5 miles หรือขับรถเพียง 10 นาที Irvine เป็นเมืองที่สวยงามและปลอดภัยมากเมืองหนึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งทางด้านใต้ในรัฐ California ซึ่งมีภูมิอากาศแบบเมอร์ดิเตอร์เรเนียน มีประชากรประมาณ 2.9 ล้านคน โดย UC Irvine เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากทั้งในด้าน Business, Engineering และ Technologies

  • Safety – Irvine ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาจาก รายงานอย่างเป็นทางการของหน่วยงาน FBI (2005 FBI’s Uniform Crime Report)
  • Weather – Irvine มีลักษณะสภาพอากาศที่ดีเยี่ยมโดย หน้าร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26.5 องศาและ 15.5 องศาในหน้าหนาว
  • Quality of Education – จากการจัดอันดับมหาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกา UCI ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยในอเมริกา (U.S. News & World Report, 2005)