ไทย   l    Eng

University of California Los Angeles Extension

American Language Center เป็นส่วนขยายจากมหาวิทยาลัย UCLA โดยตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของลอสแองเจลิส อยู่ห่างจากวิทยาเขต UCLA ไปเพียงสามช่วงตึก ห่างจากมหาสมุทรแปซิฟิก ฮอลลีวูด และเบเวอรี่ฮิลล์โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที อีกทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น ดิสนีย์แลนด์ ยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอ เป็นต้น