ไทย   l    Eng

University of California, Riverside Extension

Riverside เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย เป็นมิตร และมีบรรยากาศแบบเมืองเล็ก พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเมืองใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง Los Angeles ประมาณ 70 กิโลเมตร โดยอยู่ไม่ไกลจาก Beaches, Ski Resort, Disneyland, Hollywood และ แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย โดยใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 1 ชั่วโมง

UC Riverside เป็น 1 ใน 10 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย University of California มีพื้นที่ประมาณ 1,200 เอเคอร์ มีความร่มรื่นและความสวยความเป็นอย่างมาก