ไทย   l    Eng

University of California, San Diego Extension

UCSD เป็น 1 ใน 10 วิทยาเขตของ University of California โดยที่วิทยาเขตอื่น ๆ นั้น ตั้งอยู่ที่ Berkeley, Davis, San Francisco, Santa Cruz, Santa Barbara, Riverside, Los Angeles, Irvine, และ Merced โดยในแต่ละวิทยาเขตนั้น การเรียนการสอน และบรรยากาศก็จะแตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิง ทางด้าน UCSD นั้น หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนั้น มีหลากหลายสาขาให้เลือก เช่น M.B.A., Ed.D., M.D., Ph.D. และ Pharm.D. นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัย ยังได้รับรางวัล Nobel Prize ถึง 8 สาขารางวัล