ไทย   l    Eng

University of Canberra English Language Institute

University of Canberra  English Language Institute (UCELI) เป็นส่วนหนึ่งของ University of Canberra College (UCC) ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 1969 ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่เปิดสอนภาษาอังกฤษมายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย