ไทย   l    Eng

University of Canterbury

University of Canterbury เป็นหนึ่งในสองของมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ทีมีชื่อเสียงทางด้านการค้นคว้าวิจัย  ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1873 โดยนักวิชาการจากเคมบริดจ์และอ็อกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ทั้งทางด้านวิชาการและงานวิจัย เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และโท สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาโท จะมุ่งเน้นในการให้อิสระทางความคิด การคิดแบบวิเคราะห์ และการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาชีพ