ไทย   l    Eng

University of Illinois at Urbana-Champaign

Champaign-Urbana (C-U) เป็นเมืองที่มีบรรยากาศแบบเป็นกันเอง มีลักษณะเมืองแบบเมืองขนาดเล็ก แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ ประชากรในชุมชนมีหลากชาติหลายภาษา มีจำนวนประมาณ 100,000 คน อยู่ไม่ไกลจากรัฐชิคาโก เซ็นหลุยส์ และรัฐอินเดียนาโปลิสมากนัก

สถาบันภาษาอังกฤษตั้งอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย University of Illinois เมือง Urbana-Champaign รัฐ Illinois ซึ่งสถาบันภาษาแห่งนี้ อยู่ห่างจากรัฐชิคาโกไปทางใต้ประมาณ 210 กิโลเมตร ห่างจากรัฐเซ็นหลุยส์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 270 กิโลเมตร และห่างจากรัฐอินเดียนาไปทางตะวันตกประมาณ 200 กิโลเมตร