ไทย   l    Eng

University of Kansas

มหาวิทยาลัยแคนซัส ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม ปี 1854  เนื่องจากแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของผู้ตั้งถิ่นฐานบนที่ราบลุ่มแม่น้ำKaw โดยมีเป้าหมายหลักที่จะให้แคนซัสเข้ามาร่วมในสหภาพ อีกเป้าหมายหนึ่งเพื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัย

เกือบ 150 ปีต่อมา University of Kansas ได้กลายเป็น สถาบันวิจัยและเป็น สถาบันที่มีการเรียนการสอน ของ มีนักศึกษาประมาณ 28,000 คน และคณาจารย์กว่า 2,600 ท่าน ใน 5 วิทยาเขต ได้แก่ Lawrence, Kansas City, Overland Park, Wichita,  และ Salina องค์ประกอบ ภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ  เป็นผู้นำด้านความรู้ สร้างชุมชนที่มีคุณภาพ. และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก

University of Kansas เป็นสมาชิก ของสมาคม Associate of American ตั้งแต่ ปี 1909 ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง สำหรับในด้านวิชาการ อาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคมากกว่า 1,440,000,000 ดอลล่าห์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายนวัตกรรมด้านการวิจัย และโปรแกรมเชิงพาณิชย์