ไทย   l    Eng

University of Missouri, St.Louis

UMSL เปิดสอนปริญญาตรี 54 สาขา ปริญญาโท 34 สาขา และปริญญาเอกกว่า 15 สาขา  ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 15,000 คน มีนักศึกษาต่างชาติ 700 คนจากประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศ อากาศโดยรวมตลอดปีค่อนข้างอบอุ่น ตกกลางคืนอากาศจะเย็นลง  ช่วงฤดูร้อนเดือนกรกฎาคม อุณหภูมิจะอยู่ที่  30 – 32 องศาเซลเซียส  ส่วนฤดูหนาว อากาศจะอยู่ประมาณ –7 ถึง –0 องศาเซลเซียส หิมะจะตกเฉลี่ย 5-10 วันต่อปี

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเซนต์หลุยส์เพียง 10 นาที รัฐมิสซูรี่  นับเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญผั่ง  Midwest ของอเมริกา