ไทย   l    Eng

University of Pennsylvania

ตั้งอยู่ในเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อว่า Philadelphia โดยที่มหาวิทยาลัย Pennsylvania ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1740 โดย เบนจามิน แฟลงคลิน (Benjamin Franklin) ผู้ที่เป็นทั้งนักการทูต นักเขียน นักประดิษฐ์ และ นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ค้นพบไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Pennsylvania (Penn) เป็น 1 ใน 8 ของ มหาวิทยาลัยเอกชนที่อยู่ใน “Ivy League” มีนักเรียน มากกว่า 23,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติ 4,500 คน  มีคณาจารย์มากกว่า 4,000 คน โดยที่อาจารย์ประมาณ 10 ท่าน ได้รับรางวัล Nobel Prizes นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัย ยังติดอันดับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2008 US News & World Report จัดให้มหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับที่ 5 จากทั้ง 248 มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ โรงเรียนสอนธุรกิจ ที่มีชื่อว่า “Wharton” ยังเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุด และยังเคยติดอันดับ 1 โดยการจัดอันดับของ Business Week, Wall Street Journal and Financial Time magazines