ไทย   l    Eng

University of South Australia

University of South Australia (UniSA) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1856  ตั้งอยู่ในเมือง Adelaide ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตอนใต้ ซึ่งอัตราค่าครองชีพไม่สูงนักและเป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดเมืองหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ด้วยฉายา “City in the Park” อีกทั้งตั้งอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ River Torrens ที่เรียงรายไปด้วยต้นไม้ มีสวนสาธารณะที่สวยงาม

UniSA เปิดสอนกว่า 300 หลักสูตร ด้วยมุ่งมั่นในการให้การศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ และการให้บริการแก่ชุมชน ด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 26,000 คน และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกว่า 2,000 คน จึงได้ร่วมมีส่วนในการเสริมสร้างชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้เป็นชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและด้วยความหลากหลายในจำนวนนักศึกษาต่างชาติกว่า 6,000 คน จึงเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี

ชื่อเสียงและการจัดอันดับ

  • QS Stars จัดให้ UniSA อยู่ในระดับ 5 ดาว ในด้านการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก การเป็นที่รู้จักของนานาชาติและนวัตกรรม
  • อันดับ 42 ของโลก มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
  • สัดส่วนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมากที่สุดในรัฐออสเตรเลียใต้
  • บริการให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
  • งานวิจัยร้อยละ 86 ของมหาวิทยาลัยอยู่เหนือระดับมาตรฐานโลก