ไทย   l    Eng

University of Southern Queensland

มหาวิทยาลัย เซาท์เทริ์น ควีนแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ และหยืดหยุ่นต่อการเรียน มหาวิทยาลัยยังเด่นในเรื่องด้านวิจัยอีกด้วย มหาวิทยาลัยเปิดเมื่อปี 1967 ในฐานะสถาบันเทคโนโลยี และพัฒนาเป็นวิทยาลัยการศึกษา ต่อมาถูกออกแบบมาเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1992 เป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้นมา ภายในอาคารมีหลักสูตรทั้งวิจัย และปริญญาโท ด้วยหลักสูตรนานาชาติ และมีวิทยาเขตที่หลากหลาย เสมือนการบริการที่คุ้มค่าสำหรับนักเรียน และผู้ที่จบตากที่นี้ก็เป้นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ทางมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Commonwealth of Learning Award of Excellence และรางวัลอื่นๆ เข่น Joint Winner of the Good Universities Guides’s University of the Year 2000 – 2001 และปี 1999 ได้รับรางวัลชนะเลิศ the Inaugural Award for Excellence for the International Council for Open and Distance Education ในฐานะผู้นำการศึกษา “dual mode”