ไทย   l    Eng

University of Technology Sydney

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์ (University of Technology Sydney : UTS) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่ดีเยี่ยม และการสอนที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ มีนักศึกษาต่างชาติลงทะเบียนเรียนกว่า 9,700 คนต่อปี หรือคิดเป็น 40% ของนักศึกษาทั้งหมด จาก 120 ประเทศทั่วโลก UTS เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลกเพราะอย่างแรกคือ การสอนที่ตรงกับสายงาน – มหาวิทยาลัยมีการจัดหาคณาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ ในสายอาชีพต่างๆ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างที่สองคือ การสอนที่ดีเยี่ยม – ทางมหาวิทยาลัยมีการสอน และหลักสูตรต่างๆ ที่ทันสมัยด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสอนที่ห้องเรียน อย่างสุดท้ายคือ การเชื่อมโยงในระดับนานชาติ – มหาวิทยาลัยได้มีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเรื่องของการศึกษา อาทิเช่น ประเทศจีน ฝรั่งเศส ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย

University of Technology Sydney (UTS) มหาวิทยาลัยน้องใหม่ในประเทศออสเตรเลีย ที่มีแนวคิดระดับโลกยกระดับการศึกษาให้เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสากรรมในโลกปัจจุบัน นักเรียนจะได้รับการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับอาชีพในอนาคต

แม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีอายุเพียง 30 ปี แต่ UTS ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย TOP50 Under 50 2018 ที่มีอายุน้อยของปี 2017/2018 จาก QS Universities Ranking และ  Times Higher Education Young University rankings 2017 โดยรั้งอันดับ #8 (QS) และอันดับ #15 (THE) ของโลก

การจัดอันดับ

  • อันดับ 20 ของโลก สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำว่า 50 ปี จัดโดย QS World University Ranking
  • อันดับ 24 ที่มีนักเรียนต่างชาตินิยมเรียนมากที่สุด โดย Times Higher Education
  • อันดับ 51-100 ของโลก ในสาขา Accounting and Finance และ Communication and Media Studies
  • อันดับ 101-150 ของโลก ในสาขา Computer Science and Information Systems, Civil and Structural Engineering, Economics and Econometrics และ Law
  • อันดับ 151-200 ของโลก ในสาขา Electrical Engineering, Mechanical Engineering และ Education