ไทย   l    Eng

University of Tennessee, Martin

University of Tennessee, Martin ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของมหาวิทยาลัย University of Tennessee System เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐาน มีบรรยากาศที่สวยงาม และคณาจารย์ที่เอาใจใส่ ทำให้นักเรียนที่มาเรียนกับเรา ได้เรียนรู้ประสบกาณ์ใหม่ ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมกับการทำงานในอนาคต