ไทย   l    Eng

UNSW Institute of Language

University of New South Wales Institute of Language เป็นสถาบันสอนภาษาในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย เปิดสอนครั้งแรกในปี 1966 UNSW มีชื่อเสียงในด้านการเรียน การสอนมานาน รวมถึงสถาบันภาษาของ UNSW ด้วย

หลักสูตรภาษาอังกฤษสอนโดยอาจารย์ที่มีทั้งคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติ ในการสำรวจจากนักเรียนใน ปี 2013 พบว่า กว่า 90% ชื่นชมในการเอาใจใส่ และความช่วยเหลือของอาจารย์