ไทย   l    Eng

University of Wollongong College

University of Wollongong College เปิดสอนนักเรียนต่างชาติมากว่า 20 ปี วิทยาลัยตั้งอยู่ภายใน University of Wollongong นักเรียนของ UNO College สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยได้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์