ไทย   l    Eng

UTAS English Language Centre

UTAS English Language Centre เปิดสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ที่จบการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะและมีประสบการณ์ในการสอน นอกจากนี้ UTAS Language Centre ยังใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย กระตุ้นให้นักเรียนฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

UTAS English Language Centre เปิดสอน 2 แคมปัสได้แก่ Hobast และ Launceston ซึ่งนักเรียนสามารถใช้บริการต่างๆของ University of Tasmania ได้ และยังมีสิทธิ์เทียบเท่ากับนักเรียนระดับมหาวิทยาลัย เช่น ค่ารถ ค่าที่พัก หนังสือ โรงภาพยนตร์ ยิม และอื่นๆ

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ UTAS English Language Centre ได้รับการรับรองจาก National ELT Accreditation Scheme (NEAS) และเป็นศูนย์สอบ IELTS ด้วย