ไทย   l    Eng

Victoria University of Wellington

Victoria University เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยมุ่งเน้นทางด้านการทำวิจัย ก่อตั้งขึ้นในปี คริสตศักราช 1899 ทำให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศ คือเมืองเวลลิงตัน Victoria University มีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ แปซิฟิก เอเชีย ทวีปอเมริกา และ ยุโรป สามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 21,000 คนต่อปี เป็นนักเรียนต่างชาติ 3,000 คน จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก โดยที่ 20% ของนักเรียน จะทำการศึกษาในระดับปริญญาโท