ไทย   l    Eng

Waiariki Institute of Technology

Waiariki Institute of Technology เป็นสถาบันของรัฐบาลที่ฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ และเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคด้วย เรามีหลักสูตรมากมายที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ในหลากหลายสาขาอาชีพ ภายใต้การเรียนการสอนที่เป็นกันเองและเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจ นอกจากนี้ สถาบันของเรายังมีชื่อทางด้านการพยาบาล การท่องเที่ยว และอาชีพทางด้านการให้บริการ