ไทย   l    Eng

Wasatch Academy School

Wasatch Academy School ก่อตั้งในปี 1875 เป็นโรงเรียนเอกชนในเมือง Mt.Please รัฐอูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับนักเรียนเกรด 8-12 มีทั้งนักเรียนอเมริกันและนักเรียนต่างชาติ มีนักเรียนนานาชาติอยู่ประมาณ 10% อัตราส่วนจำนวนนักเรียนต่อคุณครูอยู่ที่ 10 : 1 คน  จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง  10 คน  นักเรียนทุกคนที่นี้ต้องใส่ชุดนักเรียนของทางโรงเรียน

การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อตั้งแต่ระดับชั้น Grade 9 – 12 และเด็กที่จบการศึกษาแล้ว โดยเริ่มรับสมัครนักเรียน 2 ช่วงคือ ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมกราคม) และ ฤดูไม้ใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน) จำนวนนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับวิทยาลัยได้ 100%