ไทย   l    Eng

Wellington Institute of Technology (WelTec)

WelTec เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรมากมายให้เลือกเรียน ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงทักษะที่สำคัญในการประกอบอาชีพ ทั้งทางด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เราให้การสนับสนุนและช่วยเหลือแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและได้ความประทับกับการมาใช้ชีวิตที่ WelTec นอกจากนี้ เรายังมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง ห้องเรียนขนาดเล็ก และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ