ไทย   l    Eng

WESLI (Wisconsin English Second Language Institute)

สถาบันภาษา WESLI ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1981 ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง Madison ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Wisconsin เมือง Madison อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Chicago ใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงครึ่งโดยรถยนต์ และอยู่ทางตะวันตกของเมือง Milwaukee โดยใช้เวลาเดินทางหนี่งชั่วโมง อาณาบริเวณแห่งนี่เรียกว่า Midwest ศูนย์ของ WESLI ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยของ Wisconsin ประชากรของ Madison เป็นนักศึกษาถึง  25 % คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปในเมืองนี้มีความปลอดภัยสูง บ้านเมืองสวยงาม มีทะเลสาบถึง  4 แห่ง