ไทย   l    Eng

Westbourne Grammar School

โรงเรียน Westbourne Grammar School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันในพื้นที่กว่า 100 เอเคอร์ของวิทยาเขต Westbourne มีนักเรียนประมาณ 1,390 คน และในวิทยาเขต Monomeith ในเมือง Williamstown  ปัจจุบันประกอบไปด้วยนักเรียนกว่า 150 คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และทางโรงเรียนก็มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มอัตราการเปิดรับนักเรียนมากขึ้น หรือการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นโรงเรียนระดับแถวหน้าของเมลเบิร์นตะวันตก