ไทย   l    Eng

Waikato Institute of Technology (Wintec)

Wintec เป็นสถาบันทางด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาล มีนักเรียนมากกว่า 14,000 คน และเรามุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนต่างชาติได้รับการดูแลและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด