Work and Study in Canada

โปรแกรม Work and Study ประเทศแคนาดา เป็นโปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์หรือที่รู้จักกันในชื่อ Co Operative Program หรือเรียกย่อๆว่า Co-Op ประเทศแคนาดาเป็นประเทศหนึงที่มีโปรแกรม Co-Opมานานแล้วสำหรับนักเรียนชาวแคนาเดียน ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักเรียนชาวต่างชาติเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้ เพราะประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ร่ำรวยทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม แต่เนื่องจากอัตราประชากรต่ำ และเป็นประเทศที่หลากหลายทางวัฒนธรรม  ทำให้องค์กรต่างๆมองหาแรงงานจากต่างประเทศ  โดยเฉพาะ นักเรียนที่จบการศึกษา และกำลังเรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นที่ต้องการของบริษัทหลายแห่ง

เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ความรู้ในห้องเรียน แต่ยังเห็นถึงความสำคัญของประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานนอกห้องเรียน ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโลกการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นทีการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเช่นกัน รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษในช่วงปิดเทอมโดยมีการว่าจ้างนักศึกษามาฝึกงานในช่วงปิดเทอมในขณะเดียวกันองค์กร บริษัท ร้านค้าต่างมีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ และทักษะที่ต้องการในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างในปัจจุบัน โดยนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนระหว่างการทำงาน ที่แตกต่างกันตามสาขาที่ได้เรียนมา

ในปัจจุบันมีวิทยาลัยทางวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วแคนาดาเปิดสอนหลักสูตรที่มีเทอมการทำ  Co–Op ผสมผสานเข้าไปด้วย เป็นหลักสูตรที่บรรจุการเรียนภาคทฤษฏีและปฏิบัติจริงในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือกเรียนในองค์กรทางธุรกิจและการประเมินผลงาน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรุ้และนำไปปฏิบัติได้  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร Certificate และ Diploma

การเรียนจะแบ่ง เป็นเรียน ทฤษฏีสองเทอม และปฏิบัติหนึงเทอม ในช่วงซัมเมอร์ นอกจากนี้นักเรียนยังทำงานนอกเวลาได้อีกด้วย จึงนับได้ว่า การเรียนในประเทศแคนาดานั้นเป็นทางเลือกสำหรับผ็ที่มองหาคุณภาพทางการศึกษาที่ดีเลิศในระดับโลก และค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่แพง ค่าเล่าเรียนต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ300,000-400,000 บาทเท่านั้น วิทยาลัยและมหาวิทยารัฐ Public College ที่เปิดสอนหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หนึ่งถึงสองปี และหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปีในบางสาขา โดยบรรจุโปรแกรม Co Opให้นักเรียนได้ทำงานระหว่างเทอมการศึกษา หรือในเทอมสุดท้ายขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน อย่างในรัฐBritish Columbiaได้แก่ Douglas College, Langara College, Vancouver Community College, Okanagan College, Capilano University

ส่วนในรัฐOntarioได้แก่ Humber College, Fanshawe College, Centennial College, Sheridan College, Seneca College, Georgian College, Niagara College, Georgian Collegeและ SAIT ในรัฐAlberta

ประโยชน์ที่ได้จากการได้ทำงานในสาขาที่เรียนมาในหลักสูตรที่มี Co Op แล้วนักเรียนต่างชาติยังได้รับสิทธิ์การทำงานหลังจากจบหลักสูตรสูงสุดถึงสามปี ที่เรียกว่า Post Graduate Work Permit (PGWP) หากหลักสูตรนั้นใช้เวลาสองปี นักศึกษาจะได้สิทธิ์การทำงานสูงสุดสามปี หากหลักสูตรนั้นสั้นกว่าสองปี สิทธิ์ทำงานจะได้แค่ปีเดียว นับเป็นสิ่งดึงดูดให้นักศึกษาต่างชาติเลือกที่จะมาศึกษาต่อที่แคนาดา

ปัจจุบันนี้วิทยาลัยเอกชนหลายแห่งทั่วแคนาดาที่ได้ชื่อว่าเป็น Private Career Collegeได้เปิดหลักสูตร Co Opซึ่งโปรแกรม 50% แรกเป็นการเรียนในห้องเรียน ส่วน 50% ช่วงหลังเป็นการไปทำงานเต็มเวลา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น สาขาต่างๆ Customer Service, Hospitality, Tourism, Business, Computer Science, IT ไปจนถึง Health Care

โดยระยะเวลาของแต่ละหลักสูตรจะมีความแตกค่างกัน สั้นสุดมีตั้งแต่เรียนสามเดือน ทำงานสามเดือน เรียนหกเดือนทำงานหกเดือน ไปจนถึงเรียนปีนึงทำงานได้สูงสุดถึงหนึ่งปี เป็นทางเลือกสำหรับผู้สนใจสามารถเลือกเรียนและทำงานในแคนาดาในช่วงเวลาที่ต้องการได้และการตอบรับเข้าเรียนจะยืดหยุ่นกว่าหลักสูตรของวิทยาลัยรัฐบาลสิ่งที่แตกต่างอีกสิ่งหนึ่งคือผู้ที่จบโปรแกรมนี้จะไม่ได้รับสิทธิการทำงานหลังจากจบหลักสูตร (PGWP) อย่างกับผู้ที่จบหลักสูตรของวิทยาลัยรัฐ

ทั้งนี้ช่วงที่เรียนอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นที่ Public College หรือ Private Career College นักศึกษาสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์  ส่วนช่วงที่ทำ CO Op สามารถทำงานสูงสุดถึง 40 ชั่วโมงต่ออาทิตย์  รายขื่อสถาบันเอกชน Career College ได้แก่

  • ILAC International College
  • Greystone College
  • TamwoodCollege
  • LaSalle College
  • Canadian Tourism College
  • Sterlin College

ไทย   l    Eng