ไทย   l    Eng

ZONI Language Centers

ZONI เป็นผู้นำทางด้านการสอนภาษาต่างประเทศแห่งหนึ่งในโลก มีสาขาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา รองรับนักเรียนมากกว่าหนึ่งพันคนทั่วโลก โดยมีสาขาอยู่ที่ Manhattan, New Jersey, Miami Beach, และ Vancouver

ZONI เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีคุณภาพสูง และค่าบริการที่ไม่สูงจนเกินไป มีโปรแกรมภาษาอังกฤษที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมแก่ความต้องการของนักเรียนแต่ละคน หลักสูตรที่สอนครอบคลุมทุกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด