ไทย   l    Eng

California State University, Long Beach

CSU Long Beach มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  35,000 คน  เปิดสอนปริญญาตรี 84 หลักสูตร ปริญญาโทกว่า 67 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตรในสาขาต่างๆถึง 308 โปรแกรม มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่กว่า 322 เอเคอร์บนเชิงเขา ติดชายหาด 5 ไมล์ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่รายล้อมด้วยชุมขนเมืองชายทะเลที่เต็มไปด้วยสีสัน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ทีประมาณ 17-27 องศาเซลเซียส   มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากสมาคม the Western Association of Schools and Colleges

California State University–Long Beach ได้รับการจัดอันดับ #32 ในกลุ่ม Regional Universities West. Schools โดยจัดอันดับจากผลการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในด้านต่างๆ

สัมภาษณ์นักเรียน Cal State Long Beach นักเรียนไทย คณะวิศวกรรม สาขาเครื่องกล เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานโปรเจคกับบริษัทในย่านลองบีช