เรื่องเล่าประสบการณ์การศึกษาต่อในต่างแดน

แนะนำวิทยาลัยชุมชน Seattle Central รัฐวอชิงตัน โดยน้องก็อด

แนะนำวิยาลัยชุมชน Seattle Central รัฐวอชิงตัน โดยน้องก็อด เพียรธิติ พูนพิริยะทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา Science

SCCC นั้นอยู่ใกล้กับตัวเมือง Seattle ซึ่งสามารถเดินทางเข้าออกตัวเมืองได้อย่างสะดวกโดยมีรถเมล์ รถไฟ (ไปเมืองอื่น) รถไฟฟ้าสำหรับชมที่เที่ยว และรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อออกนอกเมือง นักเรียนที่ SCCC และคนเมืองซีแอตเติลมีความหลากหลายมากมีทั้งคนยุโรป จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น อินเดีย อาฟริกา และชาติอื่นๆ  ที่ SCCC มีนักเรียนไทยไม่มากนัก จึงเป็นที่เหมาะสำหรับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ

นักเรียนที่ SCCC ส่วนมากจะมาเรียนทางด้านธุรกิจ ภาษา คำนวณ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาอื่นๆ ก็มีหลักสูตรพยาบาล และศิลปะศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีชมรมซึ่งนักเรียนสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมมากมาย ในบางกรณีการร่วมกิจกรรมเหล่านี้ยังมีส่วนช่วยในการโอนย้ายเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ด้วย