AUSTRALIA

รู้จักกับประเทศออสเตรเลีย

ลักษณะประเทศและภูมิอากาศ

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก และพื้นที่ 1 ใน 3 ของประเทศมีลักษณะเป็นทะเลทราย ภูมิอากาศของออสเตรเลีย มีทั้งที่เป็นเขตร้อน และเขตอบอุ่นและบางเขตมีอากาศร้อนเหมือนประเทศไทย เช่น รัฐ North Territory, Queensland, และบางส่วนของ Western Australia ส่วนฤดูกาลของออสเตรเลียนั้นจะมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ เพราะประเทศออสเตรเลียนั้นจะมีฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และเนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่จึงมีความแตกต่างกันด้านเวลาในแต่ละเขต

ฤดูกาล

ฤดูร้อน : ธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง: มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูหนาว: มิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ: กันยายน – พฤศจิกายน

เวลา

ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก จึงมีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time, GMT) โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้

 • Eastern Standard Time-EST เร็วกว่าเวลา GMT 10 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra
 • Central Standard Time-CST เร็วกว่าเวลา GMT 9.5 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 2.30 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ South Australia และเขตปกครอง Northern Territory
 • Western Standard Time-WST เร็วกกว่าเวลา GMT 8 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ Western Australia

ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบเวลาในประเทศไทย 06.00 น.

เวลาในเมือง เวลาปกติ Daylight Saving *
Canberra – ACT 09.00 น. 10.00 น.
Sydney – New South Wales 09.00 น. 10.00 น.
Melbourne – Victoria 09.00 น. 10.00 น.
Brisbane – Queensland 09.00 น. 10.00 น.
Hobart – Tasmania 09.00 น. 10.00 น.
Adelaide – South Australia 08.30 น. 09.30 น.
Perth – Western Australia 07.00 น. 08.00 น.

*Daylight Saving ในฤดูร้อน จะมีการหมุนนาฬิกาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง เนื่องจากช่วงกลางวันยาวกว่าช่วงกลางคืน
*ยกเว้นรัฐ Western Australia และรัฐ Queensland

การปกครอง

การปกครอง

ออสเตรเลีย มีการปกครองในระบบสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 6 รัฐ คือ
1. New South Wales เมืองหลวงคือ Sydney
2. Victoria เมืองหลวงคือ Melbourne
3. Queensland เมืองหลวงคือ Brisbane
4. Western Australia เมืองหลวงคือ Perth
5. South Australia เมืองหลวงคือ Adelaide
6. Tasmania เมืองหลวงคือ Hobart
และเขตปกครองตนเอง 2 เขต คือ
1. Australian Capital Territory เมืองหลวงคือ Canberra และเป็นเมืองหลวงของประเทศ
2. Northern Territory เมืองหลวงคือ Darwin
รัฐบาลสหพันธ์รับผิดชอบกิจการระดับประเทศ เช่น การป้องกันประเทศ การต่างประเทศ ส่วนรัฐบาลในระดับรัฐ ดูแลด้านการศึกษา การคมนาคมขนส่ง การบริการสาธารณสุข การเกษตร การรักษากฎหมายภายในรัฐของตนและรัฐบาลในระดับท้องถิ่น ดูแลสาธารณูปโภค การระบายน้ำ การกำจัดของเสีย สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น
ประเทศออสเตรเลียมีสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักรอังกฤษเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำบริหารประเทศ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือ Mr. Tony Abbott

ลักษณะประชากร

ลักษณะประชากร

ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยในประเทศออสเตรเลียนั้นมีหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมกว่า 140 ประเทศ ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และส่วนใหญ่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ และประมาณ 1 ใน 20 มาจากประเทศในเอเชีย ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบชายฝั่งตะวันออกและทางตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์และอากาศที่อบอุ่นกว่าเขตอื่นๆ

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจหลักของประเทศออสเตรเลียมาจากการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยมาก ไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูง หรือชายฝั่งทะเลที่มีความงดงาม พร้อมทั้งมีชายหาดปะการังที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วย ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว

สกุลเงิน

สกุลเงิน

หน่วยเงินตราของออสเตรเลียเป็น ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
1 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (AUD) = 100 เชน (c)
ธนบัตรมีให้แลกฉบับละ50, 20, 10, 5,และเหรียญ 50c, 20c, 10c, 5c และ 1c
1 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย= 30 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยน)

โทรศัพท์

โทรศัพท์

รหัสประเทศ +61

การเรียกโทรศัพท์จากออสเตรเลียกลับมาประเทศไทย 0011-66-รหัสเมือง-หมายเลขโทรศัพท์ เช่น

โทรจาก Sydney มากรุงเทพฯ หมายเลข 0-2631-1566 ให้กด 0011-66-26311566 (รหัสต่างประเทศ-รหัสประเทศไทย-หมายเลขโทรศัพท์)

การเรียกโทรศัพท์จากประเทศไทยไปประเทศออสเตรเลีย 0011-66-รหัสเมือง-หมายเลขโทรศัพท์ เช่น

โทรไปปลายทางที่ Brisbane หมายเลข 3364-1360 กด 001-61-7-33641360 (รหัสต่างประเทศ-รหัสประเทศออสเตรเลีย-รหัสเมือง Brisbane – หมายเลขโทรศัพท์)

รหัสรัฐต่างๆ

รหัสรัฐต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย มีดังนี้

 • South Australia 08
 • Queensland     07
 • Australian Capital Territory 02
 • Northern Territory 08
 • Tasmania 03
 • Victoria 03
 • Western Australia 08
 • New South Wales 02

หมายเหตุ : การโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศจากไทยไปออสเตรเลียให้ตัด 0 ออกจากรหัสเมือง

ถ้าโทรทางไกลภายในประเทศของออสเตรเลียเอง เช่น โทรจาก Sydney ไป Canberra ต้องหมุน 0 ด้วย ตามด้วยรหัสเมือง Canberra และหมายเลขโทรศัพท์

ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

ไฟฟ้ากระแสสลับ 230 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ใช้ปลั๊กไฟแบบมาตรฐานยุโรป ปลั๊กแบบ 2 ขากลม ควรเตรียมเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าติดตัวไปด้วย เพื่อความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

รายชื่อสถาบันที่เปิดสอน