ACU International Student Scholarship 50%

ACU International Student Scholarship โอกาสสุดท้ายสำหรับการรับทุนการศึกษามูลค่า 50% ของค่าเรียน Australian Catholic University มอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือโท รีบส่งใบสมัครด่วน! ปิดรับสมัครทุนวันที่ 11 ตุลาคม 2020 นี้เท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัครทุน
• นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนที่ผ่านมาระดับดีมาก หรือ เกรดเฉลี่ย 80% ขึ้นไป
• สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือโททุกหลักสูตร สำหรับเทอมการศึกษามีนาคม 2021
• เริ่มเรียนตั้งแต่ปีแรก (ไม่สามารถขอเครดิตวิชาที่เรียนผ่านมาได้)
• สมัครเรียนแบบ full-time
• ต้องสมัครเรียนระดับที่สูงกว่าวุฒิการศึกษาสูงสุดปัจจุบัน
• ไม่เคยรับทุนอื่นๆ ของ ACU มาก่อน
• พร้อมเป็นตัวแทนของ ACU เพื่อร่วมกิจกรรม หรือการโปรโมทมหาวิทยาลัย

https://acu.smapply.io/prog/K4M6XR5ws5GZRtPCMkP5/

สนใจสมัครเรียนที่ ACU หรือต้องการข้อมูลหลักสูตรและทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถปรึกษาพี่ๆ EdNET ได้ที่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET