เรียนต่อมัธยมปลาย 1 ปี ที่ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

    ได้อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมโปรแกรมค้นหาศักยภาพก่อนวางแผนการเรียน โรงเรียนที่ได้รับการคัดสรร…

Deakin Day in Bangkok, Thailand 16 July 2016

ต้องการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย…

Pre Master's Program USA

เรียนต่อปริญญาโท ในรัฐแคลิฟอร์เนีย…

เรียนต่อโทวิศวะที่ Auburn University, Alabama

เรียนต่อปริญญาโทวิศวะ…