เรียนออนไลน์แบบไลฟ์สดฟรี จัดโดยรัฐบาลออสเตรเลียร่วมกับ Times Higher Education

เริ่มแล้ววันนี้! รัฐบาลออสเตรเลียโดยออสเทรดร่วมกับ…

Hawthorn-Melbourne โปรโมชั่น ลดค่าเรียนเหลือ A$360 จาก A$495

Hawthorn-Melbourne ศูนย์ภาษาชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย…

TAFE NSW International มอบทุนการศึกษามูลค่า 25% ของค่าเรียนให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี เทอมการศึกษากรกฎาคม 2564

ทุนการศึกษาจะมอบให้โดยหักออกจากค่าเรียนของหลักสูตรที่นักศึกษาสมัครเรียนจนจบหลักสูตร เงื่อนไขการรับทุน •…

ทุนจาก The University of Newcastle, Australia

The University of Newcastle, Australia ยินดีที่จะแจ้งข่าวทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ…

Monash University ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ หลักสูตรดนตรี

Monash University ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์…