ข่าวดี!!! Monash University งดเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร A$100

ข่าวดี!!! Monash University มหาวิทยาลัยชั้นนำจากเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แจ้งงดเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร A$100 ให้กับนักเรียนไทย ที่ส่งใบสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทผ่าน EdNET เพียงน้องๆ มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์การสมัครของ Monash University สำหรับปีการศึกษา 2020-2021 นี้เท่านั้น

Monash University เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight ของประเทศออสเตรเลีย มีอันดับอยู่ในระดับ TOP 50 ของโลกกว่า 18 สาขาวิชา รวมถึงหลักสูตรทางแพทย์ศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ ยังเป็นสมาชิกในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ M8 Alliance อีกด้วย เป็นมหาวิทยาลัย่ทีใหญ่ทีสุดและมีจำนวนนักศึกษามากที่สุดของปประเทศออสเตรเลีย มีหลักสูตรอยู่ในอันดับ Top 5 ของประเทศมากมาย อาทิ บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, นิเทศศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

สามารดูข้อมูลหลักสูตรที่เปิสอนสำำหรับนักเรียนต่างชาติได้ที่ https://www.monash.edu/study/international

น้องๆ ที่ต้องการสมัครหลักสูตรต่างๆ ของ Monash University ล่วงหน้า หรือตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครเบื้องต้น สามารถติดต่อพี่ๆ EdNET ได้ที่
http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET