งานการศึกษาแคนาดา Success Canada ครั้งที่ 23

งานการศึกษาแคนาดา Success Canada ครั้งที่ 23

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม  2563 เวลา 11.00 น.- 16.00 น.

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ (บีทีเอส ชิดลม)

พบเอ็ดเน็ท นอร์ทอเมริกาได้ที่บูท Saint Mary’s University

แนะแนวศึกษาต่อแคนาดาทุกระดับ แนะนำการยื่นวีซ่ารายบุคคล *Free Consulting Service*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ  0846730222 Line: lekednet