ทุนการศึกษาจาก The University of Western Australia (UWA)

The University of Western Australia (UWA) หนึ่งในมหาวิทยาลัย Group of Eight ของประเทศออสเตรเลีย ขอมอบทุนการศึกษา The Global Excellence Scholarship ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ มูลค่าสูงสุดถึง A$48,000 เงื่อนไขการรับทุน The Global Excellence Scholarship

• ทุนระดับปริญญาตรี จบมัธยม 6 มีเกรดเฉลี่ยเทียบเท่า ATAR 88.00 – 99.80 หรือคะแนน IB 29 – 44 ขึ้นไป รับทุนการศึกษา A$5,000 – A$12,000 ต่อปี มูลค่ารวมสูงสุดถึง A$35,000 สำหรับหลักสูตร 3 ปี และมูลค่าสูงสุด A$48,000 สำหรับหลักสูตร 4 ปี • ทุนระดับปริญญาโท ได้เกรดเฉลี่ยปริญญาตรี 3.5 – 3.9 ขึ้นไป หรืออเทียบเท่า WAM 70.00 – 85.00+ รับทุนการศึกษา A$5,000 – A$12,000 ต่อปี มูลค่ารวมสูงสุดถึง A$24,000

• เริ่มเรียนในปีการศึกษา 2022

• เป็นนักศึกษาจากประเทศที่กำหนด (รวมถึงประเทศไทย) https://www.uwa.edu.au/study/international-students/fees-and-scholarships/uwa-funded-scholarships/global-excellence-scholarship

นักเรียนจะได้รับการพิจารณาทุนจากผลการเรียนที่ผ่านมาโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสมัครทุนเพิ่มเติม UWA มีชื่อเสียงในระดับสากลด้านความเป็นเลิศในการสอนและงานวิจัยสาขาต่างๆ มีสาขาให้เลือกเรียนมากมายทั้งหลักสูตรธุรกิจ แพทยศาสตร์นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สถาปัตยกรรมวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และศิลปะ น้องๆ ที่ต้องการสมัครเรียนที่ The University of Western Australia สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม และขั้นตอนการสมัครทุนได้ที่ 0894490272 หรือแอดไลน์ @EdNET