ทุนการศึกษาจาก INTO University of Stirling

Web

INTO University of Stirling มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสก็อตแลนด์  มี 2 วิทยาเขต

  • Scotland
  • London

University of Stirling

–           No. 1 in Scotland for Accounting and Finance (RAE 2008)

–           One of the most beautiful places to live in the UK

–           No.1 in international students’ survey for being a ‘Good Place to be’

 หลักสูตร INTO ที่ Stirling ได้แก่

–           General English

–           Academic English

–           International Foundation และ International Diploma

–           International Graduate Diploma

–           Pre-sessional and In-sessional

 หลักสูตรที่ London ได้แก่

–           Master’s degrees in Business and Management, Finance

–           TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages

–           English Language courses.

ทุนการศึกษา

  • Stirling: 2000-5000GBP
  • Stiling London: 1,000-3000GBP

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ EdNET 029370870-4 หรือ nattsasi@ednet.co.th