ทุนการศึกษานานาชาติของวิทยาลัย Deakin 2024 และ 2025

Deakin College is committed to helping you achieve your goals by offering tuition fee scholarships to new international students

หากต้องการรับทุนการศึกษานานาชาติของวิทยาลัย Deakin โดยอัตโนมัติ คุณต้อง:

 • เป็นพลเมืองของประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย หรือเวียดนามซึ่งอาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย
 • ลงทะเบียนในฐานะนักเรียนต่างชาติ
 • เริ่มต้นหลักสูตร Foundation Program หรือ Diploma ในภาคการศึกษาที่ 3 ปี 2024 หรือภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2025

About the Scholarship

 • คุณไม่จำเป็นต้องสมัครขอรับทุน คุณจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ
 • ทุนการศึกษานี้มีมูลค่า 20% ของค่าเล่าเรียนหลักสูตร Foundation และ/หรืออนุปริญญาของคุณ
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถร่วมกับทุนการศึกษาอื่นๆ ของวิทยาลัย Deakin ได้ แต่กับทุนของมหาวิทยาลัย Deakin ได้
 • คุณต้องสอบผ่านทุกหน่วยเพื่อรักษาทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรของคุณ
 • หลักสูตรที่ให้ทุนมีต่อไปนี้:

Burwood

 • Foundation Program
 • Diploma of Business
 • Diploma of Commerce
 • Diploma of Communication
 • Diploma of Design
 • Dilpoma of Engineering
 • Diploma of Film, Television and Animation
 • Diploma of Health Sciences
 • Diploma of Information Technology

Geelong

• Foundation Program
• Diploma of Commerce
• Diploma of Engineering
• Diploma of Health Sciences
• Diploma of Science

สนใจสอบถามข้อมูลทุน Deakin ติดต่อ Line :@ednet หรือ โทร 0894490272