ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อปริญญาโท ออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อปริญญาโท
Applying for an Australia for ASEAN scholarships
(Brunei, Malaysia, Singapore and Thailand)
รัฐบาลออสเตรเลียมอบทุนศึกษาต่อปริญญาโท (แบบเต็มจำนวน) Australia for ASEAN Scholarships สำหรับผู้ถือสัญชาติไทย (รวมทั้งพลเมืองในบรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์) โดยจะเริ่มเรียนในมหาวิทยาลัยออสเตรเลียปีการศึกษา 2023 ใน 4 สาขาวิชา ดังนี้
• Maritime
• Connectivity
• Economic
• Sustainable Development Cooperation
ปิดรับสมัคร 29 เมษายนนี้
อ่านรายละเอียดและสมัครทุนได้ที่