ทุนการศึกษา FEBE International Undergraduate Scholarship

ทุนการศึกษา FEBE International Undergraduate Scholarship ริเริ่มตั้งแต่ปี 2550 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีกับคณะ Faculty of Engineering and Built Environment ที่ The University of Newcastle (UON) มูลค่ารวมสูงสุดถึง A$20,000

ผู้สมัครทุนต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
• เป็นนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ Faculty of Engineering and Built Environment ที่ The University of Newcastle
• ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรืออยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียน โปรแกรมระดับปริญญาตรีภายในคณะ Faculty of Engineering and Built Environment ที่ The University of Newcastle
• ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลาเพื่อศึกษาที่ The University of Newcastle วิทยาเขตภายในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น
• เข้าร่วมหลักสูตรในฐานะนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเรียนแบบเต็มจำนวน

นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า A$5,000 ต่อปี หรือ $A625 ต่อ 10 เครดิต จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุน

การมอบทุนการศึกษาจะดำเนินการในรูปแบบของการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมอบตรงในบัญชีทุนของนักศึกษา ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าเล่าเรียน การยกเว้นค่าเล่าเรียนจะไม่ปรากฏในบัญชีทุนของนักศึกษาจนกว่าจะถึงวันสุดดท้ายที่ยกเลิกการเรียนได้ (Census Date)

ทุนการศึกษานี้ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัคร โดยจะมอบให้กับนักศึกษาเมื่อสมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะ Faculty of Engineering and Built Environment ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ผ่านมาเป็นหลัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.newcastle.edu.au/scholarships/ENGB_012

สนใจสมัครเรียนที่ The University of Newcastle หรือต้องการทราบข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม สามารถติดต่อพี่ๆ EdNET ได้ที่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET

ดูน้อยลง