ทุนการศึกษา Global Leaders Scholarship จาก University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย มูลค่าสูงสุดถึง A$12,500

โอกาสรับทุนการศึกษา Global Leaders Scholarship จาก University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย มูลค่าสูงสุดถึง A$12,500

ทุนนี้สำหรับน้องๆ นักเรียนไทยที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท คณะ Business and Law ของมหาวิทยาลัย โดยจะไดัรับทุนการศึกษามูลค่า A$2,500 ต่อเทอม รวมมูลค่า A$10,000 สำหรับหลักสูตร 2 ปี หรือมูลค่า A$5,000 สำหรับหลักสูตร 1 ปี นอกจากนี้น้องๆ จะได้รับทุนพิเศษเพิ่มอีกมูลค่า A$2,500 เมื่อเรียนจบดัวยเกรดเฉลี่ยระดับ Distinction

University of Newcastle จะพิจารณามอบทุนให้อัตโนมัติ เมื่อสมัครหลักสูตรดังต่อไปนี้ สำหรับปีการศึกษา 2021 – 2022

Undergraduate programs
• Bachelor of Business
• Bachelor of Commerce
• Bachelor of Business Analytics
• Combined Innovation & Entrepreneurship programs with Business, Laws (Honours), Commerce or Business Analytics
• Combined Business programs with Innovation & Entrepreneurship, Laws (Honours), Commerce or Business Analytics
• Combined Commerce programs with Business, Innovation & Entrepreneurship, Laws (Honours) or Business Analytics

Postgraduate programs
• Juris Doctor/Graduate Diploma in Legal Practice
• MBA
• MBA (Global)
• Master of Applied Finance
• Master of Health Economics, Management and Policy
• Master of Health Economics, Management and Policy (Global)
• Master of Marketing
• Master of Human Resource Management
• Master of International Business
• MBA/Master of Applied Finance
• MBA/Master of Health Economics, Management and Policy
• MBA/Master of Human Resource Management
• MBA/Master of International Business
• Master of Dispute Resolution
• Master of Laws (LLM)
• MBA/Master of Marketing
• Master of Professional Accounting/MBA
• MBA (Global)/MSC (Data Analytics)
• Master of Professional Accounting
• Master of Professional Accounting (Advanced)

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่ University of Newcaslte สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตร ทุนการศึกษา และขั้นตอนการสมัครเรียนกับพี่ๆ EdNET ได้ที่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET