ทุนการศึกษา UNSW Sydney, International Scientia Coursework Scholarship

รีบสมัครด่วน UNSW Sydney มหาวิทยาลัยระดับโลก เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษา International Scientia Coursework Scholarship ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

ทุนการศึกษามี 2 รูปแบบดังนี้
1) ทุนการศึกษาสำหรับค่าเรียนเต็มจำนวนจนจบการศึกษาภาคปรกติ
2) ทุนการศึกษามูลค่า A$20,000 ต่อปี จนจบการศึกษาภาคปรกติ

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาควรมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้
– เป็นนักศึกษาต่างชาติ ที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทแบบ coursework สำหรับเทอม 3 ปี 2021
– ได้รับจดหมายตอบรับจาก UNSW Sydney สำหรับหลักสูตรที่สมัครเรียนก่อนวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2021
– มีผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม
– มีทักษะความเป็นผู้นำ (จากสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ หรือชุมชน)
– กิจกรรมและความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา พัฒนาสังคม วัฒนธรรม อาสาสมัครหรือจิตอาสา
– เหตุผลในการตัดสินใจสมัครเรียนที่ UNSW Sydney

หมดเขตรับสมัครทุน วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2021 เวลา 20:59น. เวลาประเทศไทย

https://www.news.futurestudents.unsw.edu.au/scholarships…

น้องๆ ที่ต้องการสมัครเรียนหรือสมัครรับทุนจาก UNSW Sydney สามารถปรึกษา หรือขอรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจจากพี่ๆ EdNET ได้ที่ Line: @ednet หรือโทร 0894490272