ทุน Lane Community College มูลค่า US$1,000 สำหรับนักศึกษาไทย

Lane Community College เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Eugene, Oregon เป็นชุมชนสำหรับนักเรียนศึกษา อยู่ร่วมกับ University of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอมอบทุน Diversity Scholarship มูลค่า US$1,000 ให้กับนักศึกษาไทยที่สมัครเข้าเรียน ระหว่าง September 2020 – September 2021

Lane Community College เปิดสอน
– หลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
– หลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพ สาขา ธุรกิจ, การจัดการด้านพลังงาน, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, การบิน, การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร, การบริหารกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม, การศึกษาปฐมวัย และอื่นๆ
– หลักสูตร 2+2 ปีเพื่อโอนย้ายเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี สาขา ธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ศิลปศาสตร์, วารสารศาสตร์, นานาชาติศึกษา, การเงิน และศึกษาศาสตร์ การันตีรับรองโอนเข้าศึกษาต่อปี 3-4 ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในรัฐ Oregon รวมถึง Oregon State University, University of Oregon, Portland State University, Southern, Western, and Eastern Oregon Universities, Oregon Institute of Technology ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้ทันที หากมี GPA และหน่วยกิตผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ค่าเรียนและค่าธรรมเนียมอยู่ที่ US$10,500 ต่อปีเท่านั้น

น้องๆ ที่ต้องการสมัครเรียนที่ Lane Community College สามารถติดต่อพี่ๆ EdNET ได้ที่ http://m.me/EdNETCoLTd หรือแอดไลน์ @EdNET