นิทรรศการการศึกษาแคนาดาครั้งที่สิบเก้า

“นิทรรศการการศึกษาแคนาดาครั้งที่สิบเก้า” งานการศึกษาแคนาดาที่เยี่ยมยอด พบตัวแทนจาก 19 สถาบัน ทุกระดับการศึกษา ไม่วาจะเป็นมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา รวมทั้งสถาบันภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม นี้  ตั้งแตเวลา 11.00 น.- 16.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์  บีทีเอส ชิดลม

หากต้องการข้อมูลสถาบัน ข้อมูลวีซ่าท่องเทียวและนักเรียน
กรุณาลงทะเบียน ที่่ Line :@ednet พร้อมชื่อและ Email

20180818_PostTodayAd_(6_54x10_inch)_(BW)